rdmr architects office image

bureauprofiel

Een optimistische kijk op architectuur.

Duurzame architectuur betekent in wezen niets anders dan de ecologische, economische en sociale relevantie van een gebouw op lange termijn. Dit wordt enerzijds gekenmerkt door zijn architectonische formulering en anderzijds door zijn technische uitvoering. Sinds de oudheid beschrijft de term duurzaamheid het streven naar een perfecte bouwkunst, maar in het laatste decennium, met de toenemende bewustwording van ons milieu, heeft hij duidelijk aan waarde gewonnen.

Hoewel de term duurzame architectuur tegenwoordig op ieders lippen lijkt te liggen, constateren wij dat de daadwerkelijke uitvoering vooral bij goede voornemens blijft. Om de term daadwerkelijk inhoud te geven, angsten en vooroordelen tegen te gaan en te laten zien dat het gebruik van duurzame ontwerpbenaderingen geen beperking vormt, hebben wij hieronder onze kernthema’s geformuleerd die ons in ons dagelijks werk vergezellen. Dit zijn onze antwoorden op de volgende vragen, die wij in het ontwerpproces telkens weer tegenkomen:

Economische en ecologische duurzaamheid

In welke technische en stedelijke omgeving zal het gebouw worden gebouwd? Hoe kunnen we het gebruik van materialen en technische hulpmiddelen optimaliseren? Hoe kan worden gegarandeerd dat het gebouw in de toekomst nog technisch zal functioneren zonder fundamentele renovaties?

Sociale duurzaamheid

Gezien in de tijd: Hoe lang zal het gebouw zijn sociale geldigheid behouden? Hoe genereren we via het gebouw een meerwaarde, niet alleen voor de gebruiker maar ook voor de sociale context?

Economische en ecologische duurzaamheid 

We leven in een opwindende tijd vol omwentelingen. De energietransitie, de schaarste aan grondstoffen en de toenemende complexiteit van de stedelijke context vormen de uitdagingen van de komende decennia.

Wij zijn dan ook van mening dat juist in deze context eenvoudige, sterke ideeën gekoppeld aan een bewust gebruik van onze middelen nodig zijn om architectuur te creëren die deze uitdagingen op kundige wijze het hoofd kan bieden.

 

Context en typologie

De bebouwde of natuurlijke context is altijd het uitgangspunt voor een nieuw ontwerp. Als het gebouw op natuurlijke wijze in zijn omgeving past, mag worden aangenomen dat het gebouw lang maatschappelijk aanvaard zal blijven. Bovendien wordt ons werk altijd gekenmerkt door het zoeken naar duurzame bouwtypologieën die gemakkelijk aan nieuwe behoeften kunnen worden aangepast. Dit aanpassingsvermogen garandeert een lange bruikbaarheid van het gebouw.

Energie

We zitten midden in de energietransitie, die vraagt om gebouwen die weinig energie verbruiken bij de productie en energie gebruiken of zelfs opwekken. Daarom proberen wij waar mogelijk bouwmaterialen te gebruiken die een lage grijze energiewaarde hebben, van natuurlijke oorsprong zijn, uit lokale bronnen komen, gerecycleerd zijn of gerecycleerd kunnen worden, in hun afzonderlijke bestanddelen kunnen worden gescheiden en een zo lang mogelijke levensduur hebben.
Om die reden hebben wij ook het manifest “wij gaan circulair” van de BNA (Bond nederlandse architecten) ondertekend:

Technologies

Voorts streven wij ernaar om bouwtechnieken alleen te gebruiken waar zij werkelijk nodig zijn, en dus niet onderhevig te zijn aan technische modeverschijnselen. Wij zijn ervan overtuigd dat een goed gepland gebouw op zichzelf moet functioneren en uitvoerbaar moet zijn en dat technologie alleen mag worden gebruikt als er geen eenvoudiger alternatief is (low tech = lange waarde). 

Integrale planning

Wij geloven dat de beste gebouwen tot stand komen door een nauwe samenwerking tussen alle bij de bouw betrokken partijen. Door de gespecialiseerde planners al in een vroeg stadium bij het ontwerpproces te betrekken, worden probleempunten snel geïdentificeerd en gezamenlijk opgelost. Alleen op die manier kunnen wij gebouwen van hoge esthetische en functionele kwaliteit realiseren.

Sociale duurzaamheid 

Ons doel is om naast structurele duurzaamheid ook sociale duurzaamheid te versterken. Wij proberen plaatsen te ontwerpen waar mensen gelukkig en gezond kunnen leven, werken en leren. Gebouwen moeten geliefd worden.

Het zijn plaatsen waar mensen zich thuis kunnen voelen en zich vrij kunnen ontwikkelen. Daarbij is duidelijk geworden dat het belangrijk is om van begin af aan holistisch over economische, ecologische en sociale aspecten na te denken.

 

Nadruk op gebruikers

Door de gebruiker zo vroeg mogelijk bij het ontwerpproces te betrekken, zorgen we ervoor dat het gebouw later ook duurzaam gebruikt zal worden. Wij geloven dat een positieve persoonlijke relatie tussen de gebruiker en het gebouw zal leiden tot een betere zorg ervoor en dus tot een langer behoud van de functionaliteit ervan.

 

Bouwen in een sociale context

Bouwen vindt altijd plaats in een sociale context. Daarom is het van belang niet alleen de structurele omstandigheden maar ook de sociale omgeving te analyseren voordat er met de planning wordt begonnen en de bevindingen in het proces te integreren. Als een gebouw goed wordt ontvangen door de samenleving, gaat het deel uitmaken van het collectieve geheugen en wordt het dus aanvaard als een sociaal ankerpunt.

Ons optimisme komt dan ook voort uit onze overtuiging dat goede architectuur ontstaat wanneer een gebouw wordt ontworpen om lang mee te gaan, met gebruikmaking van duurzame materialen en technologie met een lage complexiteit, waardoor een blijvende toegevoegde waarde voor de samenleving wordt gecreëerd.