Selecteer een pagina

005 //  Wettbewerb “Sanierung und Erweiterung Christoph Merian Primarschule” //  Basel // CH

locatie: Basel // CH
project team: Evelien Rodemeier, Thomas Rodemeier
samenwerking
:
architectuur: psarchitektur // CH
bouwmanagement: Drees & Sommer // CH
constructeur: Schnetzer Puskas Ingenieure // CH
brandveiligheidsadviseur: AF Brandschutz // CH
gevel constructeur: PPE Ingenieure // CH
opdrachtgever: Stadt Basel // CH
projectomvang: 1 500 m2 nieuwbouw + 2 000 m2 verbouwing
status: afgerond

 

Situatie

Door vernieuwingen in het onderwijs wordt de Christoph Merian school uitgebreid en heeft extra ruimtes nodig. Gedeeltelijk kunnen deze ruimtes aan bestaande structuren worden toegevoegd, een deel van het programma wordt in een nieuwbouw gehuisvest.

De locatie van de nieuwbouw bevindt zich op de grote groenstrook tussen het Christoph Merian schoolgebouw en het Gellert schoolgebouw. Deze twee gebouwen stammen uit andere tijdperken en behoren tot bijna tegengestelde architectuurstromingen. Aan de ene kant een geprefabriceerde betonnen structuur met plat dak, aan de andere kant zichtbaar metselwerk in betonnen frames en schuine daken.  

De schoolgebouwen zijn ontsloten via de Emmanuel Büchelstrasse in het westen. De ingangen worden gekenmerkt door open pleinen die zich in een regelmatig ritme langs de noord-zuidas schikken. Vanuit het oosten zijn de ‘informele’ toegangen tot het terrein, die vooral tijdens schooluren worden gebruikt.

 

Concept

De nieuwbouw staat in de vorm van een neutrale kubus op de as tussen de Gellert school en het Christoph Merian Schulhaus. Het nieuwe gebouw zet Gellert’s concept voort van de ‘parelketting’ bestaande uit volumes en verbindende passages. Het resultaat is een soort enfilade die de bestaande schoolfaciliteiten Gellert en Christoph Merian verbindt met het nieuwe gebouw.

Het bouwblok wordt doorgedrongen in noord-zuid- en west-oost-richtingen. Op het kruispunt van de volumes bevindt zich de foyer en de ontwikkeling voor de bovenverdieping. In west-oostelijke richting dringt een huisvormig volume de structuur binnen en opent de visuele as tussen de straat en de sportplaats. Verder zijn ruimtes uitgehold in het lichaam, die op de begane grond verschijnen als fietsruimtes en op de bovenste verdieping als atria en buitenruimtes.

Programma van eisen

Op de bovenste verdieping bevinden zich de schooladministratie, de lerarenkamers en de bibliotheek. De introverte oriëntatie van de kamers naar de atria creëert een rustige sfeer en de soms noodzakelijke afstand tot de gebeurtenissen van het hectische dagelijkse schoolleven. Het grote atrium dient tot privé buitenruimte alleen voor leraren. Het resultaat is een informele ontmoetingsruimte tussen leraren en schoolmanagement.

Materialisering

De materialisering van het gebouw is gebaseerd op het zichtbare metselwerk van het Gellert Schoolhouse enerzijds en anderzijds op het cement van de gevelbekleding van het Christoph Merian Schulhaus. Alle openingen en inkepingen worden gekenmerkt door een scherpe opening in de gevelschil. Ruimten op de eerste verdieping achter de gevel ontvangen gefilterd licht door een gedeeltelijk open metselwerkstructuur. Alle ruimten op de eerste verdieping krijgen ook daglicht via de atria.

Omgang met het bestaande gebouw

Het bestaande Christoph Merian Schulhaus wordt gerenoveerd en uitgebreid met klaslokalen bovenop de bestaande structuur. Hier wordt de strikte oriëntatie op het zuiden aangevuld met een opening naar het noorden in de richting van de sportplaats en wordt het gebouw beter doorlatend gemaakt.

De bestaande gevelconstructie blijft grotendeels intact. Het gehele volume wordt omhuld met een uniforme, zelfdragende en geprefabriceerde gevellaag.

Duurzaamheid, energie en ecologie

De prijsvraag legt de nadruk op innovativiteit in de zin van duurzaamheid en een vraagt een schoolvoorbeeld te tonen op het gebied van energie. De gehele levenscyclus van het gebouw, van constructie tot exploitatie tot verwijdering, is geoptimaliseerd voor de moderne Zwitserse energie-eisen.

De operationele energie en grijze energie wordt zo laag mogelijk gehouden en kan grotendeels worden gecompenseerd / verminderd door het hoogst mogelijke aandeel hernieuwbare energie en een ecologische bouwnorm.